شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
 
شناخت ضریب اضطراب خودمان
شناخت ضریب اضطراب خودمان
(۱۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۱)
چگونه ویژگی آخرین بازدید اینستاگرام را غیر فعال کنیم؟
چگونه ویژگی آخرین بازدید اینستاگرام را غیر فعال کنیم؟
چگونه آخرین بازدید اینستاگرام را غیر فعال کنیم؟
(۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶)
بررسی نکات قانون جدید صدور چک
بررسی نکات قانون جدید صدور چک
(۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۴)
یک ماه بدون شبکه های اجتماعی
یک ماه بدون شبکه های اجتماعی
تشکیل کمپینی برای کمتر وقت گذاشتن در فضای مجازی
(۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰)
با کودکان خجالتی چگونه رفتار نماییم؟
با کودکان خجالتی چگونه رفتار نماییم؟
(۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۷:۰۰)
مجلس فراکسیون فضای مجازی تشکیل داد
مجلس فراکسیون فضای مجازی تشکیل داد
در مجلس فراکسیون فضای مجازی با 71 عضو تشکیل گردید.
(۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۱۳)
برای چه جرایمی سوء سابقه ثبت می شود؟
برای چه جرایمی سوء سابقه ثبت می شود؟
(۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۵۷)
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای
(۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۱)
نشر تصاویر افراد در شبکه های اجتماعی بدون رضایت صاحب تصویر، چه مجازاتی دارد؟
نشر تصاویر افراد در شبکه های اجتماعی بدون رضایت صاحب تصویر، چه مجازاتی دارد؟
(۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۳۳)
مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های موجود در قانون جرائم رایانه‌ای حوزه مرتبط با نقض حریم خصوصی و انجام فعالیت‌ه
(۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸)
شناخت ضریب اضطراب خودمان
شناخت ضریب اضطراب خودمان
(۱۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۱)
چگونه ویژگی آخرین بازدید اینستاگرام را غیر فعال کنیم؟
چگونه ویژگی آخرین بازدید اینستاگرام را غیر فعال کنیم؟
چگونه آخرین بازدید اینستاگرام را غیر فعال کنیم؟
(۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶)
بررسی نکات قانون جدید صدور چک
بررسی نکات قانون جدید صدور چک
(۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۴)
یک ماه بدون شبکه های اجتماعی
یک ماه بدون شبکه های اجتماعی
تشکیل کمپینی برای کمتر وقت گذاشتن در فضای مجازی
(۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰)
با کودکان خجالتی چگونه رفتار نماییم؟
با کودکان خجالتی چگونه رفتار نماییم؟
(۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۷:۰۰)
مجلس فراکسیون فضای مجازی تشکیل داد
مجلس فراکسیون فضای مجازی تشکیل داد
در مجلس فراکسیون فضای مجازی با 71 عضو تشکیل گردید.
(۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۱۳)
برای چه جرایمی سوء سابقه ثبت می شود؟
برای چه جرایمی سوء سابقه ثبت می شود؟
(۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۵۷)
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای
(۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۱)
نشر تصاویر افراد در شبکه های اجتماعی بدون رضایت صاحب تصویر، چه مجازاتی دارد؟
نشر تصاویر افراد در شبکه های اجتماعی بدون رضایت صاحب تصویر، چه مجازاتی دارد؟
(۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۳۳)
مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های موجود در قانون جرائم رایانه‌ای حوزه مرتبط با نقض حریم خصوصی و انجام فعالیت‌ه
(۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸)
قوانین و مقرراتقوانین و مقرراتقوانین و مقرراتقوانین و مقررات
قوانین و مقرراتقوانین و مقرراتقوانین و مقرراتقوانین و مقررات
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.